Fotowoltaika Wrocław Pompy Ciepła Instalacja Fotowoltaiczna Panele Fotowoltaiczne z Montażem Twoje Ogniwa Firma Instalacyjna z Wrocławia Dolnośląskie Legnica Lubin Wałbrzych Leszno Jelenia Góra Ostrów Wielkopolski Zielona Góra Gorzów Wielkopolski Opole Poznań Łódź Katowice Konin Kalisz

Na czym polega program Mój Prąd ?

Mój prąd to nowo powstały program rządowy mający na celu zwiększenie energii produkowanej przez mikroinstalacje w Polsce. Beneficjentami programu Mój prąd mogą zostać właściciele gospodarstw domowych w całej Polsce. Zgodnie z ogłoszonymi zasadami, właściciel gospodarstwa domowego, inwestujący w instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW może otrzymać dotację w wysokości 5 tysięcy złotych.

Terminy składania wniosków

Na dopłatę może liczyć każda instalacja wykonana po 23.07.2019. Termin pierwszego naboru został ustalony na 30.08.2019 i będzie trwać do 20.12.2019 lub wyczerpania środków przeznaczonych na program.

Jakie są wymagania programu ?

Aby skorzystać z programu Mój Prąd należy zawrzeć umowę kompleksową z Zakładem energetycznym, regulującą warunki wprowadzania wyprodukowanej energii przez mikroinstalację.

Jakie dokumenty należy przygotować ?

Na dopłatę mogą liczyć osoby które przygotują wymagane dokumenty oraz spełniają określone warunki programu.

  • Kopia faktury za dostawę i montaż zestawu fotowoltaicznego z adnotacją ” Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd „
  • Potwierdzenie zapłaty faktury lub Oświadczenie o dokonanej wpłacie
  • Zaświadczenie z Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające zamontowanie licznika dwukierunkowego
  • Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd
  • Wniosek o dofinansowanie

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty można wysłać pocztą, kurierem albo złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1. Wnioski o dotację będą oceniane na podstawie określonych w programie kryteriów. Niestety, nie spełnienie choć jednego z określonych warunku będzie oznaczać odrzucenie wniosku.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z programem Mój Prąd ?

Można skorzystać z programu Mój Prąd, a następnie z ulgi termomodernizacyjnej. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania

Czy program dotyczy rozbudowy wcześniej zamontowanych instalacji ?

Do programu Mój Prąd kwalifikują się tylko i wyłącznie nowo powstałe instalacje. Na dotację nie mogą również liczyć osoby zwiększające moc zamontowanej już instalacji

Budżet programu Mój Prąd

Budżet przeznaczony na Program Mój Prąd to aż miliard złotych. Środki będą wypłacane do 2025 roku.

Dokumenty do pobrania oraz regulamin programu.

Pełny regulamin oraz dokumenty do wypełnienia znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *